© Comevoet 2018
Specialisaties Diabetes en voeten De voeten van diabetespatiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige controle en behandeling door een speciaal opgeleide pedicure kan de kans op ernstige voetproblemen verkleinen. De pedicure kan ook vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts,specialist of podotherapeut. Reuma en voeten De voeten van reuma patiënten zijn vaak kwetsbaar en gevoeliger dan de voeten van gezonde mensen. Er treden vaak voetproblemen op door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, afwijkende stand van de voet en/of tenen en niet goed passend schoeisel. Overige Risicovoeten Verwaarloosde-, spastische- en oudere voeten zijn ook voeten die extra aandacht vragen omdat men zelf niet meer bij de voeten kan of om bepaalde redenen niet meer in staat is zelf de voeten te verzorgen.Sommige zorgverzekeraars vergoeden tegenwoordig ook (deels) de behandeling van een “medische voet” bij bepaalde aandoeningen wanneer de behandeling door een medisch pedicure uitgevoerd is. Screening van de voeten Door middel van een screening van de voet en enkel kunnen risicofactoren zoveel mogelijk in kaart gebracht worden. Een voetscreening bestaat uit een uitgebreidere anamnese, voetonderzoek, vasculaire- en neurologische testen. Er zal o.a. gekeken worden naar huid- en nagelconditie, gewrichtsbeweeglijkheid en de tastzin. De pedicure die regelmatig de voeten ziet zal als eerste veranderingen opmerken. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, vindt het beste één keer per jaar een screening plaats, zo kunnen ook eerdere resultaten goed vergeleken worden. De screening vervangt niet de screening van de huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige maar is een instrument om de behandeling goed te kunnen uitvoeren en indien nodig tijdig te kunnen doorverwijzen naar andere disciplines!
Home Specialisaties Speciale Technieken Producten Tarieven Nieuws Contact Specialisaties